Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39781
Title: Đánh giá tác động của quản trị VKD tới khả năng sinh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc
Authors: Ngô, Thị Minh
Keywords: Tác động của quàn trị VKD
Khả năng sinh lời
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.59-63
Abstract: Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp lớn vào quá trình sản xuất, kinh doanh của các ngành trong nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Bài viết sẽ phân tích tác động của quản trị VKD tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc. Qua đó, đề xuất ý kiến hoàn thiện chính sách cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm quản lý đạt hiệu quả cao nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39781
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.