Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39783
Title: Cách mạng 4.0 và những thách thức đặt ra cho ngành ngân hàng
Authors: Phạm, Thị Hằng
Keywords: Cách mạng công nghệ
Thị trường tài chính - ngân hàng
Ứng dụng thanh toán quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.52-54
Abstract: Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. ứng dụng công nghệ là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong phát triển thị trường tài chính • ngân hàng; hay những định hướng cho sự phát triển của ngành ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... là những vấn đề mà bài viết sẽ đề cập đến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39783
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.