Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thái Hà-
dc.date.accessioned2020-11-26T07:24:56Z-
dc.date.available2020-11-26T07:24:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784-
dc.description.abstractViệc đẩy mạnh hoạt động tái BH giữa các doanh nghiệp BH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường BH. Các doanh nghiệp BH có sự hậu thuẫn về tài chính, nghiệp vụ để thu xếp các hợp đồng bảo hiểm lớn, đồng thời giảm phần phi chuyển tái cho các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, hạn chế tình trạng chảy máu ngoại tệ, đảm bảo nguồn vốn trong nước. Hoạt động tái bảo hiểm luôn gắn với sự phát triển của thị trường BH. Để phát triển thị trường BH theo mục tiêu đã định, trong từng thời kỳ Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.55-58-
dc.subjectTái bảo hiểmvi_VN
dc.subjectThị trường bảo hiểmvi_VN
dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.