Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39785
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế quyền tác giả
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Quy định
Pháp luật
Thừa kế
Quyền tác giả
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.30-36
Abstract: Bài viết hướng đến làm rõ các nội dung: Một số vấn đề lý luận về thừa kế quyền tác giả, quy định của pháp luật về thừa kế quyền tác giả, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 về vấn đề này cũng như những điểm bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thừa kế quyền tác giả hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39785
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.