Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3979
Title: Đặc điểm vi học và thành phần hóa học của lá ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.) thu hái tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)
Authors: Lý, Hải Triều
Bùi, Minh Quang
Lê, Đức Thanh
Nguyễn, Thị Thu Hương
Hà, Văn Long
Lê, Văn Minh
Keywords: Clerodendrum inerme (L.) Gaertn
Polyphenol
Flavonoid
Hispidulin
Các ký tự vi mô
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.27-31,43
Abstract: Bài báo công bố các kết quả về khảo sát đặc điểm vi học, sơ bộ thành phần hóa thực vật, định tính và định lượng nhóm hợp chất chính trong lá ngọc nữ biển thu hái tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3979
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.