Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39798
Title: Phân tích ảnh hưởng của tầng cứng lên dao động nhà cao tầng bằng phần mềm ETABS
Authors: Nguyễn, Phú Cường
Trịnh, Đình Dũng
Keywords: Nhà cao tầng
Nhà siêu cao tầng
Tầng cứng
Tầng chuyển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.111-114
Abstract: Sự phát triển của nhà cao tầng đã và đang tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó là những thách thức mới cần phải được đáp ứng thông qua thiết kế kết cấu và biện pháp kỹ thuật. Trong các tòa nhà cao tầng hiện đại. tải trọng gây ra bởi gió hoặc động đất thường được chống lại bởi một hệ thống vách lõi chịu lực. Nhưng khi chiều cao xây dựng tăng, độ cứng của tòa nhà giảm. Lúc này độ cứng của kết cấu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Giải pháp để tăng độ cứng của kết cấu đó là tầng cứng. Nhiệm vụ của hệ tầng cứng này là tăng cường khả năng liên kết của vách lõi và các cột bên. Tầng cứng được sử dụng như một cấu kiện đặc biệt để kiểm soát hiệu quả chuyển vị lệch tầng do tải ngang gây ra. Do đó, nó sẽ cải thiện hiệu suất bằng cách ngăn ngừa thiệt hại cho các tòa nhà dưới tại địa chấn và tải gió. Mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu vị trí thích hợp của tầng cứng lên ứng xử của nhà cao tầng khi chịu tải trọng ngang như động đất và tải trọng gió.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39798
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.