Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39801
Title: Chỉnh lý số liệu địa chất cho bài toán hố đào sâu kể đến ảnh hưởng của lộ trình ứng suất
Authors: Nguyễn, Sỹ Hùng
Lê, Văn Trường
Keywords: Phân tích ngược
Đường ứng suất
Hố đào sâu
Chỉnh lý số liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.119-124
Abstract: Bài báo này nghiên cứu mô phỏng ứng xử của đất nền trong bài toán hố đào sâu có kể đến lộ trình ứng suất và sự tương hợp với mô hình tính toán cũng như số liệu địa chất đầu vào trong phần mềm Plaxis. Tác giả đã dùng giải pháp phân tích ngược để tối ưu số liệu mô đun độ cứng đầu vào các lớp đất sao cho chuyển vị tường vây tính toán bởi mô phỏng và quan trắc không những sát nhau về giá trị mà còn về sự đồng dạng biến dạng dọc theo phương đứng của tường. Từ đó, tác giả kiến nghị đối với đất cát nên lấy Es=3000N (kPa) và Eu=200*Su (kPa) cho đất quá cố kết và Eu=250*Su (kPa) cho đất cố kết thường với địa chất ớ khu vực Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39801
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.