Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803
Nhan đề: Nghiên cứu sự suy giảm khả năng chịu uốn dầm bê tông cốt thép theo cấp độ ăn mòn
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hưng
Văn, Công Chiến
Nguyễn, Đình Hùng
Đào, Duy Kiên
Từ khoá: Dầm bê tông cốt thép
Ăn mòn
Điện phân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.128-132
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn của cốt thép đến khả năng làm việc của dầm bê tông cốt thép bằng thí nghiệm. Ba đôi mẫu dầm bê tông cốt thép được thúc đẩy ăn mòn bằng phương pháp điện phân trong phòng thí nghiệm lần lượt 1, 2 và 3 tháng để có mức độ ăn mòn khác nhau. Kết thúc quá trình ăn mòn, mẫu dầm được uốn 4 điểm để phân tích khả năng chịu lực, độ võng cũng như dạng phá hoại mẫu. Kết quả khẳng định được khối lượng cốt thép mất đi tương ứng 11.3%, 14.35%, 24,78% theo thời gian 1, 2, 3 tháng. Khả năng chịu lực tỉ lệ nghịch với mức độ ăn mòn, sự hình thành vết nứt trên bê tông ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ ăn mòn khi dung dịch ăn mòn tiếp xúc trực tiếp lên cốt thép.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.