Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39814
Title: Ảnh hưởng của sợi xơ dừa đến cường độ của bê tông
Authors: Nguyễn, Văn Chính
Trần, Quốc Vũ
Keywords: Bê tông
Sợi xơ dừa
Độ sụt
Cường độ chịu nén
Cường độ chịu kéo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.161-164
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng của sợi xơ dừa tại Bến Tre đến sự phát triển cường độ chịu nén và cường độ chịu kéo (khi uốn) của bê tông. Các mẫu thí nghiệm được chuẩn bị với ti lệ thành phần cấp phối là xi măng: cát: đá: nước bằng 1:2:3:0.5, ngoài ra sợi xơ dừa được sử dụng với các tỉ lệ lần lượt là 0%, 0,25%, 0,5% và 1,0% theo khối lượng xi măng. Các mẫu bê tông được dưỡng hộ trong nước, cường độ chịu nén và cường độ chịu uốn lần lượt được xác định tại các thời điểm I, 14 và 28 ngày. Kết quả cho thấy rằng sợi xơ dừa làm giảm độ sụt của bê tông tươi. Sợi xơ dừa làm giảm cường độ chịu nén của bê tông và sự suy giảm cường độ chịu nén càng lớn khi tỉ lệ xơ dừa càng tăng. Tuy nhiên cường độ chịu nén của bê tông có sợi xơ dừa sau 28 ngày tuổi được dự đoán tăng và có thể đạt hoặc vượt mẫu đối chứng đo hiệu ứng tuổi đồng thời sợi xơ dừa giữ ẩm đóng vai trò tác nhân dưỡng hộ bên trong bê tông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39814
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.