Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39819
Title: Hiểu và thực hiện các nguyên tắc tinh gọn trong xây dựng
Authors: Phạm, Duy Hiếu
Keywords: Xây dựng tinh gọn
Sản xuất tinh gọn
Sự thực hiện
Quản lý dự án
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.177-180
Abstract: Quản lý theo hướng tinh gọn là một hướng đi mới trong xây dựng. Ra đời trong ngành công nghiệp sản xuất nên khi áp dụng vào ngành xây dựng có nhiều khó khăn bởi sự khác biệt giữa hai ngành. Việc thực hiện các hoạt động yêu cầu cần phải hiểu thật rõ ràng và sâu sắc về các mục tiêu và các kỹ thuật tinh gọn. Nội dung bài này sẽ giải thích các mục tiêu và các nguyên tắc sản xuất trọng tâm và chỉ ra những việc cần phải làm để áp dụng hiệu quả những điều đó vào việc quản lý trong xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39819
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.244.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.