Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39822
Title: Nghiên cứu hiện trạng phát sinh rác thải nhựa tại các cấp trường học trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Minh Ngọc
Lê, Thị Trinh
Phạm, Thị Mai Thảo
Keywords: Rác thải nhựa
Giảm thiểu
Ô nhiễm
Đồ nhựa dùng một lần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.190-195
Abstract: Phương pháp được đề xuất để nâng cao hiểu biết về RTN là kênh truyền thông thông qua báo chí, internet, video. Kết quả so sánh sự hiểu biết của học sinh vẽ RTN sau khi có hoạt động truyền thông cho thấy, 84% học sinh được phỏng hiểu biết vẽ tác động môi trường của RTN. Số lượng các em học sinh quan tâm tới RTN đã tăng lên từ 39% đến 65%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo trên quy mô lớn hơn nhằm đưa ra giải pháp hợp lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các cấp trường học trên phạm vi cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39822
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.