Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39826
Nhan đề: Đặc điểm khách hàng xét nghiệm khẳng định HIV tại các phòng xét nghiệm ở một số cơ sở y tế huyện miền núi phía Bắc, Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Việt Nga
Hồ, Thị Hiền
Nguyễn, Thanh Long
Từ khoá: HIV
Xét nghiệm HIV
Xét nghiệm khẳng định
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.181-188
Tóm tắt: Dịch HIV tại Việt Nam chủ yếu tập trung ở trong nhóm có hành vi nguy cơ cao và có nguy cơ bùng phát dịch tại một số tỉnh khu vực miền núi, vùng sâu, xa như Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên. Tăng cường việc tiếp cận sử dụng xét nghiệm HIV là cần thiết. Mô hình can thiệp POCT (Point of care testing) khẳng định HIV ở tuyến huyện giúp hỗ trợ cho mô hình xét nghiệm HIV khẳng định HIV bằng kỹ thuật miễn dịch (Standard laboratory - Slab) tại tỉnh/thành phố để phổ cập các dịch vụ xét nghiệm nhanh, kịp thời, chính xác và dễ tiếp cận. Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm khách hàng xét nghiệm HIV để xác định tình hình dịch và đánh giá các hiệu quả can thiệp. Thông tin khách hàng xét nghiệm HIV bao gồm tuổi, giới, yếu tố hành vi nguy cơ, kết quả xét nghiệm được quản lý và phân tích sử dụng phần mềm SPSS 18.0. Kết quả có 13313 khách hàng xét nghiệm HIV trong 2 năm tại 5 cơ sở nghiên cứu, trong đó: 51,8% nam và 48,3% nữ, 92,8% khách hàng ở độ tuổi từ 16 - 49, 62% khách hàng có yếu tố hành vi nguy cơ và 1,7% khách hàng có từ 2 hành vi nguy cơ trở lên, 3% khách hàng xét nghiệm phát hiện dương tính với HIV. Cùng với sự tham gia của mô hình xét nghiệm góp phần tiếp cận được nhiều hơn nhóm khách hàng có yếu tố và/hoặc hành vi nguy cơ, phát hiện được nhiều người nhiễm HIV hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39826
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.