Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39830
Title: Stress và một số yếu tố liên quan của sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội năm 2019
Authors: Phan, Cẩm Phương
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: DASS – 21
Stress
Sinh viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.218-225
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 400 sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ năm 2019 với mục đích mô tả tình trạng stress và phân tích một số yếu tố liên quan đến stress của sinh viên. Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp điều tra cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Tình trạng stress được đo lường bằng thang đo DASS - 21 (Depression Anxiety Stress Scale - 21). Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên bị stress là 46,5%, trong đó mức độ nhẹ, vừa, nặng, rất nặng lần lượt là 14,8%, 17,5%, 10,7%, 3,5%. Các yếu tố liên quan đến stress là tình trạng tài chính, sự hài lòng với chuyên ngành học, áp lực học tập, thi trượt và chia sẻ với gia đình. Kết quả phân tích hồi quy Binary logistic cho thấy tài chính khó khăn, không hài lòng với chuyên ngành học và thường xuyên áp lực học tập là các yếu tố làm tăng stress của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39830
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.