Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39831
Title: Ánh sáng xanh và chất lượng giấc ngủ: Một thử nghiệm can thiệp cộng đồng
Authors: Đinh, Thị Quỳnh Anh
Trần, Ngọc Đăng
Keywords: Ánh sáng xanh
Chất lượng giấc ngủ
Can thiệp cộng đồng đối chứng ngẫu nhiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.226-235
Abstract: Tỷ lệ mắc các bệnh có nguyên nhân do chất lượng giấc ngủ không tốt như mất ngủ, rối loạn hành vi giấc ngủ REM, hội chứng ngưng thở khi ngủ trên thế giới ngày càng gia tăng. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình các thiết bị điện tử thông minh đã được chứng minh là một trong các tác nhân góp phần làm gia tăng những bệnh này. Hiện nay các điện thoại thông minh đều có các ứng dụng lọc ánh sáng xanh để mang lại cảm giác đỡ mỏi mắt cho người sử dụng, tuy nhiên tác dụng của các ứng dụng này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vẫn chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu áp dụng thiết kế can thiệp cộng đồng đối chứng ngẫu nhiên, theo dõi 28 sinh viên tại Khoa Y tế Công cộng - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3 tuần, nhằm đánh giá tác động của ứng dụng lọc ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh đến chất lượng giấc ngủ. Kết quả cho thấy điểm chất lượng giấc ngủ PSQI ở nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng (6,00 ± 1,52 và 6,14 ± 2,98), tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p = 0,875). Và điểm phần trăm chất lượng giấc ngủ sau từng ngày của nhóm can thiệp có xu hướng cải thiện hơn nhóm chứng với tốc độ tăng là 0,211% (p = 0,583). Kết quả của chúng tôi gợi ý ứng dụng lọc ánh sáng xanh có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên cần có nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn để thực sự chứng minh được tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ của ứng dụng lọc ánh sáng xanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39831
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.84 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.