Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39832
Nhan đề: Hiệu quả điều trị bổ sung testosteron dạng gel trên bệnh nhân giảm dự trữ buồng trứng
Tác giả: Hoàng, Quốc Huy
Hồ, Sỹ Hùng
Nguyễn, Thu Thủy
Nguyễn, Viết Tiến
Từ khoá: Giảm dự trữ buồng trứng
Testosteron dạng gel
Thụ tinh trong ống nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.236-243
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên 100 phụ nữ có tiên lượng đáp ứng kém với kích thíc buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ tháng 02 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc Gia - Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của androgel trước khi sử dụng kích thích buồng trứng có kiểm soát trên bệnh nhân thực hiện IVF có tiên lượng đáp ứng kém. Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện để so sánh giữa nhóm bệnh nhân sử dụng gel testosterone và nhóm những người không sử dụng về các chỉ số sau: số lượng noãn thu được, Số noãn MII, số lượng phôi, tỷ lệ có thai và tỷ lệ có thai lâm sàng. số lượng noãn thu được, Số noãn MII, số lượng phôi, tỷ lệ có thai và tỷ lệ có thai lâm sàng của nhóm bệnh nhân sử dụng androgel bôi da trước khi kích thích buồng trứng có kiểm soát (COS) được tìm thấy không có sự khác biệt so với nhóm đối chứng. Việc sử dụng androgel trước khi kích thích buồng trứng 6 tuần không cải thiện khả năng đáp ứng của người đáp ứng kém khi thực hiện IVF.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39832
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.