Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39837
Title: Kiến thức, thái độ, thực hành của người dân Việt Nam về bệnh cúm A/H1N1
Authors: Hoàng, Thị Hải Vân
Lê, Thị Tài
Nguyễn, Văn Hiến
Keywords: Cúm A/H1N1
Người trưởng thành
Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.23-29
Abstract: Nghiên cứu này là một phần của đề tài Độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu thực trạng, xây dựng mô hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, mã số ĐTĐL.2012-G/32 nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của người trưởng thành về bệnh cúm A/H1N1 tại 8 tỉnh thuộc 8 vùng sinh thái của Việt Nam từ năm 2013 đến 2016. Tổng cộng 3600 người từ 18 tuổi trở lên đã được phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức về bệnh cúm A/H1N1 và thực hành phòng bệnh cúm A/H1N1 của người dân Việt Nam chưa tốt: điểm kiến thức trung bình của người dân chỉ đạt 24,2% so với điểm mong đợi; điểm thực hành của người dân chỉ đạt 18,7% so với điểm mong đợi. Trên 80% đối tượng nghiên cứu có kiến thức kém (84,5%) và thực hành kém (82,7%). Gần một nửa số người được hỏi cho rằng bệnh không nguy hiểm (44,8%). Cần có những phân tích sâu hơn để tìm các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức và thực hành của người dân trong phòng bệnh cúm A/H1N1.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39837
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.