Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3984
Title: Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng acid chlorogenic trong viên nang mềm Bổ gan bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Keywords: Axit Chlorogenic
Viên nang mềm bổ gan
HPLC
Định lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.35-39
Abstract: Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng acid chlorogenic trong viên nang mềm bổ gan bằng HPLC, từ đó ứng dụng định lượng acid chlorogenic trong một số chế phẩm viên nang mềm chứa 3 dược liệu actiso, bìm bìm biếc và rau đắng đất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3984
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.