Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39845
Title: Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng bệnh nhân ung thư đại trực tràng trước và sau phẫu thuật tại Bệnh viện K năm 2018 – 2019
Authors: Hoàng, Việt Bách
Nguyễn, Thị Thảo
Nguyễn, Thị Hồng Tiến
Đặng, Thị Hằng
Dương, Thị Yến
Đặng, Đức Dịu
Lê, Thị Hương
Keywords: Nuôi dưỡng
Phẫu thuật
Tình trạng dinh dưỡng
Ung thư đại trực tràng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.82-90
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 100 người bệnh ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K năm 2018 - 2019 với mục tiêu mô tả tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư đại trực tràng trước, sau phẫu thuật và chế độ nuôi dưỡng trong 7 ngày sau phẫu thuật. Kết quả cho thấy trước phẫu thuật có 55% người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng theo phân loại SGA (Phương pháp đánh giá dinh dưỡng chủ quan - Subjective Global Assessment of nutritional status), 36% suy dinh dưỡng theo chỉ số Albumin. Tỷ lệ người bệnh bị giảm cân trong 6 tháng và 1 tháng trước phẫu thuật lần lượt là 80% và 79% trong đó có 11% người bệnh bị giảm cân trên 10%. Sau phẫu thuật 7 ngày: theo chỉ số khối cơ thể (BMI) tỷ lệ người bệnh suy dinh dưỡng tăng lên 8% đồng thời tỷ lệ thừa cân giảm 3%, có 92% người bệnh bị giảm cân so với trước khi phẫu thuật, cân nặng giảm trung bình là 1,86 ± 1,09 kg. Sau phẫu thuật người bệnh được nuôi dưỡng tĩnh mạch trung bình trong 6,3 ngày, thời gian bắt đầu được tập ăn đường miệng là 3,3 ± 2,4 ngày, tỷ lệ người bệnh đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về năng lượng còn chưa cao, hầu hết các khẩu phần của người bệnh không đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị về vitamin và chất khoáng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39845
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.