Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39856
Title: Nhu cầu, khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều năm 2019
Authors: Nguyễn, Thị Đính
Lê, Thị Hương
Nguyễn, Thị Thu Liễu
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Bệnh viện K
Chi trả
Nhu cầu
Suất ăn bệnh lý
Tư vấn dinh dưỡng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.172-178
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 330 người bệnh ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2019. Nghiên cứu tiến hành với hai mục tiêu là đánh giá nhu cầu sử dụng suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng và đánh giá khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều năm 2019. Kết quả cho thấy nhu cầu sử dụng suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng của người bệnh ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là cao. Trong tổng số 207 đối tượng đã được biết đến suất ăn bệnh lý có 55 người trả lời việc sử dụng suất ăn bệnh lý rất cần thiết (26,6%), 120 đối tượng thấy cần thiết sử dụng suất ăn bệnh lý (58,0%). Nghiên cứ có 90,3% người bệnh có nhu cầu tìm hiểu về dinh dưỡng cho bệnh lý của mình. Khả năng chi trả cho 1 suất cơm bệnh lý của người bệnh trung bình là 28.700 vnđ; 1 suất cháo bệnh lý trung bình là 21.600vnđ; 1 suất ăn súp sonde bệnh lý trung bình là 28.600 vnđ. Khả năng chi trả cho tư vấn dinh dưỡng trong 1 đợt điều trị trung bình là 186100 vnđ; 1 lần tư vấn tại phòng khám, tư vấn dinh dưỡng trung bình là 93700 vnđ. Khả năng chi trả cho 1 suất ăn bệnh lý trung bình ở mức 216.00 vnđ đến 28.700 vnđ. Khả năng chi trả tư vấn dinh dưỡng trong 1 đợt điều trị trung bình là 18.6100 vnđ. Nghiên cứu chỉ ra nhu cầu sử dụng suất ăn bệnh lý, tư vấn dinh dưỡng của người bệnh ung thư là tương đối lớn, bên cạnh đó khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng cũng là tài liệu tham khảo quan trọng trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện K.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39856
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.