Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3986
Title: Nghiên cứu bào chế phytosome cao bạch quả
Authors: Vũ, Thị Quỳnh
Bùi, Văn Thuấn
Vũ, Thị Thu Giang
Phạm, Thị Minh Huệ
Nguyễn, Thị Kim Thu
Keywords: Cao bạch quả
Phytosome
Dung môi bay hơi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.44-48
Abstract: Đề tài nghiên cứu bào chế phytosome cao bạch quả bằng phương pháp bốc hơi dung môi đạt hiệu suất phytosome hóa cao và tăng hệ số phân bố dầu - nước của cao bạch quả tại các độ pH khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3986
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.