Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39861
Title: Về bài viết: “Đinh Công Q phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm” hay “tái phạm nguy hiểm”?”
Authors: Đỗ, Thanh Xuân
Keywords: Tái phạm
Tái phạm nguy hiểm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.46-48
Abstract: Bài viết nêu ra hai quan điểm khác nhau trong việc xác định hành vi phạm tội của Q vào ngày 21/09/2017 thuộc trường hợp “tái phạm” hay “tái phạm nguy hiểm”?. Tác giả xin đưa ra những căn cứ pháp luật để khẳng định Định Công Q phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39861
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.