Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39863
Nhan đề: Một số ý kiến về đẩy nhanh tốc độ thoái vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Minh Hoàng
Từ khoá: Tái cơ cấu
Thoái vốn nhà nước
Cải cách
Doanh nghiệp nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Mục tiêu thoái vốn nhà nước năm 2018 và 2019 đang đứng trước những thách thức lớn đến từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, kéo theo là sự thay đổi trong chính sách tàl chính, tiền tệ của các nước có ảnh hưởng nặng nề, thậm chí toàn cầu. Trong điều kiện đó, Việt Nam cấp bách cần phải có một chính sách kinh tế vĩ mô rõ ràng, công khai, kịp thời và đủ mạnh để hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong giai đoạn hiện nay. Đầu tư theo nghĩa rộng là hoạt động bỏ vốn có tính chất dài hạn nhằm mục tiêu sinh lời; rủi ro chính trị là những biến có chính trị ảnh hưởng bắt lợi đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39863
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.