Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39863
Title: Một số ý kiến về đẩy nhanh tốc độ thoái vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Minh Hoàng
Keywords: Tái cơ cấu
Thoái vốn nhà nước
Cải cách
Doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.13-15
Abstract: Mục tiêu thoái vốn nhà nước năm 2018 và 2019 đang đứng trước những thách thức lớn đến từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, kéo theo là sự thay đổi trong chính sách tàl chính, tiền tệ của các nước có ảnh hưởng nặng nề, thậm chí toàn cầu. Trong điều kiện đó, Việt Nam cấp bách cần phải có một chính sách kinh tế vĩ mô rõ ràng, công khai, kịp thời và đủ mạnh để hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong giai đoạn hiện nay. Đầu tư theo nghĩa rộng là hoạt động bỏ vốn có tính chất dài hạn nhằm mục tiêu sinh lời; rủi ro chính trị là những biến có chính trị ảnh hưởng bắt lợi đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39863
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.