Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39878
Nhan đề: Quyết định sàng lọc tự kỷ cho con ở bà mẹ và một số yếu tố liên quan năm 2019
Tác giả: Trình, Thị Mai Lê
Phạm, Hải Thanh
Nguyễn, Thị Hương Thảo
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Đinh, Thái Sơn
Lưu, Ngọc Hoạt
Nguyễn, Thị Thu Hường
Phạm, Thị Hồng Hạnh
Dương, Thị Trang
Trần, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Lê, Thị Hoài Anh
Bùi, Mai Thi
Lưu, Ngọc Minh
Từ khoá: Bà mẹ
Quyết định
Khám sàng lọc
Tự kỷ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.247-254
Tóm tắt: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả quyết định về việc sàng lọc tự kỷ cho con và một số yếu tố liên quan của 389 bà mẹ có con dưới 3 tuổi đưa con đến khám tại 2 cơ sở tiêm chủng của Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 7/2019. Kết quả cho thấy tỷ lệ bà me quyết định sàng lọc tự kỷ (ASD) ở trẻ là 44,47%. Mô hình hồi quy logistic cho thấy tỷ lệ đưa ra quyết định sàng lọc tự kỷ cho trẻ còn thấp có liên quan đến các yếu tố năng lực sức khỏe của bà mẹ, tuổi của trẻ và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Tất cả các mối liên quan này đều mang ý nghĩa thống kê (giá trị p < 0,05). Do đó, công tác truyền thông nâng cao kiến thức cho các bà mẹ về việc sàng lọc cho trẻ cần chú ý đến những đặc điểm này để có chiến lược truyền thông phù hợp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39878
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.