Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39886
Title: Vướng mắc khi sử dụng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ thoái vốn nhà nước
Authors: Nguyễn, Hồ Phi Hà
Keywords: Giá trị doanh nghiệp
Phương pháp xác định giá trị tài sản
Thoái vốn nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.42-45
Abstract: Để thầm định giá trị doanh nghiệp (DN), có thể sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau. Phưong pháp xác định giá trị tài sản thuần là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt là trong tiến trình thoái vốn Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua. Khi sử dụng phương pháp này để định giá, bên cạnh tính ưu việt vốn có thì phương pháp này đã bộc lộ một số vướng mắc. Vậy, những khó khăn, vướng mẳc đó là gi? Giải pháp khắc phục?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39886
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.