Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3993
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải
Việt Nam
Thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.62-64
Abstract: Bài viết hệ thống lại những công trình giao thông vận tải Việt Nam đã được xây dựng từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3993
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
305.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.