Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3994
Title: Xây dựng phương pháp phân tích một số paraben bị cấm dùng trong mỹ phẩm
Authors: Võ, Trần Ngọc Hùng
Nguyễn, Thị Việt Ái
Lê, Thị Hường Hoa
Thái, Nguyễn Hùng Thu
Keywords: Paraben
HPLC
Mỹ phẩm
Sữa rửa mặt
Nước súc miệng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.57-62
Abstract: Một phương pháp HPLC đã được đề xuất để xác định 5 chất Paraben bị cấm dưới đây thường được tìm thấy là các chất ngoại lai bất hợp pháp trong mỹ phẩm (isopropylparaben, phenylparaben, benzylparaben, isobutylparaben và pentylparaben). Để tiêm HPLC (khối lượng tiêm - 10 µl), Paraben được chiết bằng metanol đến nồng độ khoảng 2 đến 40 µg/ml, các chất chiết thu được được lọc bằng màng lọc có kích thước lỗ 0,45 µm. Phương pháp được thiết lập là: Cột: Octadecyl Silane Silicagel (đóng gói 5 chiều, 250 X 4,6 mm): Nhiệt độ: môi trường xung quanh; Detector: UV (254 nm); Giai đoạn di động: Acetonitrile-nước (40:60); Tốc độ dòng chảy: c.a. 1,0 ml/phút. Phương pháp này khá tiết kiệm thời gian, với thời gian phân tích là 50 phút. Phương pháp đã được xác nhận tính liên tục của độ đặc hiệu, phạm vi tuyến tính, độ chính xác, độ chính xác LOD, LOQ. Tất cả đều chứng tỏ phương pháp được đề xuất phù hợp để xác định 5 parabens bị cấm trong mỹ phẩm (nước súc miệng sữa rửa mặt, ...). Khi ứng dụng thực tế của phương pháp này, 10 mẫu mỹ phẩm (sữa rửa mặt, nước súc miệng) được phân tích và không có trong số 5 mẫu parabens bị cấm này được phát hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3994
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.