Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39940
Title: Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại VRB
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Rủi ro
Thanh toán quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.60-63
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động thanh toán tại ngân hàng Việt - Nga và đưa ra những giải pháp phòng ngừa hạn chế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39940
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.