Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3995
Title: Góp phần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franchet) H. Hara, Trilliaceae) ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Diệp
Cao, Ngọc Anh
Trần, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Thu
Nguyễn, Hoàng Tuấn
Nguyễn, Tiến Dũng
Đỗ, Thị Hà
Keywords: Paris polyphylla var.
Chinensis
Hình thái và đặc điểm kính hiển vi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.63-67
Abstract: Nghiên cứu phân tích hình thái thực vật, vi phẫu lá, thân rễ, thân rễ nhỏ, góp phần tạo cơ sở xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở dược liệu bảy lá một hoa trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3995
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.