Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39951
Nhan đề: Định giá doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Tác giả: Lâm, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá
Tái cơ cấu
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hoá
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.72-76
Tóm tắt: Không thể phủ nhận được vai trò của công tác thẩm định giá (TĐG) trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, trong thực tế ở Việt Nam, việc định gia doanh nghiệp (DN) phục vụ cổ phần hóa (CPH) còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Bài viết nhằm chỉ ra những bất cập này và đưa ra một vài kiến nghị, đề xuất có liên quan giúp tiến trình tái cơ cấu DNNN diễn ra nhanh hơn thông qua hoạt động định giá DN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39951
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.