Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39957
Title: Xu hướng và những công cụ bảo hộ mậu dịch ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Khiết
Keywords: Bảo hộ mậu dịch
Xuất nhập khẩu
Thuế quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.22-26
Abstract: Thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở Mỹ và một số nước, đối lập với tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư quốc tế. Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là thuật ngữ kinh tế học, chỉ việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa (hay dịch vụ) của quốc gia bằng cách nâng cao tiêu chuẩn như chất lượng, vệ sinh, an toàn, lao động, môi trường, xuất xứ... hoặc áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với một số mặt hàng; được sử dụng trong quan hệ thương mại giữa các nước. Là quốc gia có độ mở lớn về kinh tế, Việt Nam cần theo dõi biến động quan hệ kinh tế giữa các nước, nhất là giữa các cường quốc để ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Bài viết sẽ đi sâu tìm hiểu về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39957
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.