Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3995
Nhan đề: Góp phần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franchet) H. Hara, Trilliaceae) ở Việt Nam
Tác giả: Vũ, Thị Diệp
Cao, Ngọc Anh
Trần, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Thu
Nguyễn, Hoàng Tuấn
Nguyễn, Tiến Dũng
Đỗ, Thị Hà
Từ khoá: Paris polyphylla var.
Chinensis
Hình thái và đặc điểm kính hiển vi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.63-67
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích hình thái thực vật, vi phẫu lá, thân rễ, thân rễ nhỏ, góp phần tạo cơ sở xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở dược liệu bảy lá một hoa trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3995
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.31 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.