Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39989
Title: Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương
Authors: Bùi, Đức Khánh
Keywords: Cạnh tranh chiến lược
Trung Quốc
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 909 .- Tr.101-105
Abstract: Trong những năm gần đây, châu Á - Thái Bình Dương trở thành khu vực phát triển năng động, có vị trí địa - chính trị, địa - kinh tế, an ninh quan trọng hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, sự cạnh tranh, điều chỉnh chiến lược, gia tăng sự tập hợp lực lượng giữa các nước lớn, nhất là Trung Quốc và Mỹ tại khu vực khiến hình thái cạnh tranh, hợp tác giữa các nước này ngày càng quyết liệt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39989
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.