Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4002
Title: Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc : Thực trạng và giải pháp
Authors: Phí, Văn Hạnh
Keywords: Quan hệ thương mại
Việt Nam
Hàn Quốc
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.17-19
Abstract: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1992. Kim ngạch song phương gia tăng liên tục, cơ cấu hàng hóa xuất - nhập khẩu có tính bổ sung rõ nét, cơ bản không cạnh tranh trực tiếp. Mặc dù vậy, Việt Nam luôn ở trong tình trạng nhập siêu. Trước thực trạng đó, Việt Nam cần chủ động tìm kiếm và áp dụng các giải pháp chính sách phù hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4002
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.