Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Thu-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Nga-
dc.date.accessioned2020-12-04T08:22:26Z-
dc.date.available2020-12-04T08:22:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40039-
dc.description.abstractThế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với những diễn biến rất nhanh nhờ nhiều đột phá lớn trong công nghệ số hóa. Việc ứng dụng những công nghệ số hóa vào hoạt động sản xuất để tối ưu hóa các quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất đang hình thành nên một nền sản xuất tiên tiến. Nhận thức được tầm quan trọng to lớn của sản xuất tiên tiến, đặc biệt trước sức ép lớn về cạnh tranh quốc tế. Mỹ đã nỗ lực triển khai phát triển nền sản xuất tiên tiến nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như thích ứng với cuộc CMCN 4.0. Bài viết phân tích và đánh giá những chính sách của Mỹ nhằm phát triển nền sản xuất tiên tiến trước cuộc CMCN 4.0.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.13-22-
dc.subjectMỹvi_VN
dc.subjectCách mạng công nghiệp 4.0vi_VN
dc.subjectSản xuất tiên tiếnvi_VN
dc.titlePhát triển sản xuất tiên tiến của Mỹ trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tưvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.