Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052
Title: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhìn từ quy luật phát triển theo chu kỳ của chủ nghĩa tư bản
Authors: Lê, Thế Mẫu
Keywords: Tích lũy tư bản
Chu kỳ châu Á
Chiến tranh thương mại
Trung Quốc
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.21-26
Abstract: Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã trải qua ba chu kỳ của quá trình tích lũy. Từ khi bước vào thế kỷ XXI, nhiều biểu hiện cho thấy thế giới đang bước vào chu kỳ tích lũy mới của chủ nghĩa tư bản, được cho là Chu kỳ châu Á, bị chi phối bởi nền kinh tế của Trung Quốc. Mỗi chu kỳ tích lũy của chủ nghĩa tư bản điều diễn ra những cuộc chiến dưới những hình thức khác nhau. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa bùng phát mới đây được nhìn nhận dưới góc độ quy luật chu kỳ của quá trình tích lũy tư bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40052
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.