Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40060
Title: Những thay đổi trong vai trò của OPEC đối với giá dầu
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Giá dầu lửa
Dầu phiến sét
Năng lượng tái tạo
OPEC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.14-20
Abstract: Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa ra đời năm 1960 nhằm giành lại quyền lợi về dầu lửa từ tay các công ty Mỹ và phương Tây được biết đến là các thế lực độc quyền mua trong nhiều thập kỷ trước đó. Kể từ khi ra đời, OPEC đã trở thành thế lực có vai trò gần như tuyệt đối trong việc quyết định giá dầu thế giới kể từ thập niên 1970 ở phía cung. Tuy nhiên, bước sang đầu thế kỷ XXI, thị trường dầu lửa thế giới đồng thời xuất hiện nhiều yếu tố có vai trò quyết định và hoặc có ảnh hưởng đến giá dầu. Bài viết này muốn chứng minh rằng OPEC đang mất vai trò là người điều tiết quan trọng nhất trên thị trường dầu lửa thế giới đến 2030 và còn xa hơn nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40060
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.