Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40080
Title: Thiết kế hệ thống điện tử công suất cao tần cho sản xuất ống thép
Authors: Ngô, Mạnh Dũng
Nguyễn, Hữu Chân Thành
Nguyễn, Ngọc Lâm
Keywords: Ống thép hàn không tiếp xúc
Hàn thép ống tần số cao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.61-65
Abstract: Sản xuất ống thép hàn ở Việt Nam trong những năm gần đây có sự tăng trưởng nhảy vọt, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ các hệ thống sản xuất ống thép hàn nội địa. Lá thép phẳng được các con lăn uốn tạo dạng tròn và được hàn ghép mí bằng sóng cao tần. Các dây chuyền sản xuất ống thép hàn trong nước được thiết kế, chế tạo khá hoàn chỉnh, tuy nhiên, thiết bị hàn công suất cao tần vẫn phải nhập ngoại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40080
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.