Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40080
Nhan đề: Thiết kế hệ thống điện tử công suất cao tần cho sản xuất ống thép
Tác giả: Ngô, Mạnh Dũng
Nguyễn, Hữu Chân Thành
Nguyễn, Ngọc Lâm
Từ khoá: Ống thép hàn không tiếp xúc
Hàn thép ống tần số cao
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.61-65
Tóm tắt: Sản xuất ống thép hàn ở Việt Nam trong những năm gần đây có sự tăng trưởng nhảy vọt, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ các hệ thống sản xuất ống thép hàn nội địa. Lá thép phẳng được các con lăn uốn tạo dạng tròn và được hàn ghép mí bằng sóng cao tần. Các dây chuyền sản xuất ống thép hàn trong nước được thiết kế, chế tạo khá hoàn chỉnh, tuy nhiên, thiết bị hàn công suất cao tần vẫn phải nhập ngoại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40080
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.