Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Như Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Hà Lâm-
dc.contributor.authorPhạm, Hải Thanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Khánh-
dc.contributor.authorNguyễn, Vũ Thiện-
dc.contributor.authorMạc, Đức Long-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thanh Toàn-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Xuân-
dc.date.accessioned2020-12-07T01:13:02Z-
dc.date.available2020-12-07T01:13:02Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40091-
dc.description.abstractNghiên cứu mô tả cắt ngang bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người cao tuổi sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Người cao tuổi là nữ giới, sống đơn thân, không con cái, không có thu nhập từ công việc ổn định, trình độ học vấn thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn có điểm chất lượng cuộc sống thấp hơn, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Khuyến nghị các chương trình, chính sách can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống, cần ưu tiên cho những người cao tuổi là nữ, sống đơn thân, không con cái, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.310-317-
dc.subjectChất lượng cuộc sốngvi_VN
dc.subjectNgười cao tuổivi_VN
dc.subjectMối liên quanvi_VN
dc.subjectWHOQOL-OLDvi_VN
dc.subjectHà Nộivi_VN
dc.titleMột số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.