Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40124
Title: Gạo Việt Nam: Kỳ vọng bứt phá với logo thương hiệu quốc gia
Authors: Đức Minh
Keywords: Gạo
Việt Nam
Kỳ vọng
Bứt phá
Logo
Thương hiệu quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.17
Abstract: Mới đây, gạo Việt Nam đã chính thức có logo thương hiệu quốc gia. Điều này được kỳ vọng giúp ngành lúa gạo tự tin, vững bước trên con đường khẳng định giá trị cũng như vị thế trên thị trường thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40124
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
722.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.