Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40139
Title: Petro Việt Nam hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Authors: Văn Cảnh
Keywords: Petrovietnam
Thắng lợi
Chỉ tiêu
Kế hoạch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.22-23
Abstract: Với những nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2018, Petrovietnam tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, đồng thời nhiều khó khăn, vướng mắc nội tại của Petrovietnam cũng như các doanh nghiệp thành viên chưa được tháo gỡ kịp thời, các mỏ khai thác chủ đạo đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng nhanh, các mỏ mới đưa vào khai thác ít. Tuy vậy, với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Petrovietnam đã hoàn thành thắng lợi, vé đích trước thời hạn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, đặc biệt ở cả chi tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40139
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.