Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40141
Title: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội
Authors: Lê, Đức Tiến
Keywords: Hạ tầng giao thông vận tải
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.35-36
Abstract: Những năm qua tỉnh Quảng Trị có các cơ chế chính sách ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - vận tải (GTVT). Nhờ đó, hệ thống GTVT ngày càng hợp lý hơn, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ kịp thời nhu cầu của nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40141
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.