Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40147
Title: Những đổi thay trên huyện miền núi Đakrông
Authors: Thủy Uyên
Keywords: Miền núi
Đakrông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 532+533 .- Tr.42-43
Abstract: Đakrông là huyện miền núi phía tây của tỉnh Quảng Trị, có tổng diện tích tự nhiên là 124.446 ha; với 13 xã và một thị trấn; dân số Miền núi 43.785 người (đồng bào dân tộc pakô, vân kiều chiếm 80% dân số). Đăkrông có 48,5 km đường biên giới với nước Lào, 01 cửa Khẩu quốc tế La Hay, 01 cửa khẩu phụ... Qua hơn 20 năm phát triển, bằng sự nỗ lực không ngừng, với tinh thần đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc, từ một huyện miền núi với nền kinh tế còn nhiều khó khăn và phong tục tập quán lạc hậu, Đakrông đã khoác lên mình màu xanh của núi rừng, sự bình yên, ấm no hạnh phúc của nhân dân, sự ổn định về an ninh chính trị và những con đường của "ý đảng, lòng dân” đã vươn xa đến các thôn, bản..., mang đến cho Đakrông một diện mạo mới, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40147
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.