Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4015
Title: Một số giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Ninh Bình
Authors: Nguyễn, Tử Hoài Sơn
Hà, Thu Nga
Phạm, Thị Huyền
Keywords: Ngành công nghiệp hỗ trợ
Giải pháp
Ninh Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.50-52
Abstract: Cùng với sự quan tâm phát triển công nghiệp nói chung, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là hướng đi mang tính bền vững để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, năng lực của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Tỉnh chưa cao. Thực trạng này đòi hỏi cần có sự thúc đẩy từ phía cơ quan quản lý để công nghiệp hỗ trợ của Ninh Bình được phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4015
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_263.54 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.