Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40176
Title: Kienlongbank hợp tác với Yanmar hỗ trợ khách hàng mua trang thiết bị, máy móc
Authors: Hồng Hà
Keywords: Kienlongbank
Yanmar
Hỗ trợ khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.9
Abstract: Ngày 6/8/2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) và Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam (Yanmar) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các giải pháp tài chính dành cho khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40176
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
305.21 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.