Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40177
Title: Triển vọng mới từ mô hình trung tâm cơ khí đa dụng đầu tiên tại miền Trung
Authors: Thành Long
Keywords: Trung tâm cơ khí đa dụng
Miền Trung
Mô hình mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.10-11
Abstract: Cơ khí được coi là một trong những ngành nghề xương sống của nền kinh tế, nó là nền tảng để hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển, việc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) hình thành Trung tâm cơ khí đa dụng miền Trung có thể xem là điểm sáng cho tương lai của ngành cơ khí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40177
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
516.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.