Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40178
Title: Ngành Thép: Triển vọng phục hồi
Authors: Hồng Hà
Keywords: Ngành Thép
Triển vọng phục hồi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.12-13
Abstract: Việc chủ động đầu tư công nghệ hiện đại của nhiều doanh nghiệp (DN) ngành thép giúp sản phẩm có chất lượng tốt hơn, chinh phục khách hàng, đón đầu giai đoạn phục hồi sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40178
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
580.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.