Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40183
Title: Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống lái điều khiển điện tử
Authors: Nguyễn, Văn Thuần
Nguyễn, Hữu Thật
Cao, Văn Tài
Keywords: Hệ thống lái
Hệ thống lái điều khiển điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.21-26
Abstract: Mục đích chính của nghiên cứu này là chế tạo mô hình hệ thống lái điện tử. Chúng tôi đã chế tạo thành công mô hình hệ thống lái điều khiển điện tử có hoạt động như hệ thống lái thực. Mô hình hệ thống lái điện tử có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo về nguyên lý hoạt động và chẩn đoán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40183
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.