Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40185
Title: Nghiên cứu gia công cánh Turbine trong cơ cấu Turbocharger Hx40W trên máy phay CNC
Nghiên cứu gia công cánh Turbine trong cơ cấu Turbocharger Hx40W trên máy phay CNC
Authors: Nguyễn, Chí Thông
Nguyễn, Chí Thông
Lê, Hồng Kỳ
Lê, Hồng Kỳ
Trần, Vĩnh Hưng
Trần, Vĩnh Hưng
Keywords: CAD
CAM
CNC
Turbine
Turbocharger
Geomagic
Matercam
Postprocessor
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 08 .- Tr.33-39
Abstract: Cánh Turbine nén có cấu tạo rất đặc biệt, việc nghiên cứu thiết kế, đặc biệt là chế tạo chúng bằng máy phay CNC 5 trục ở Việt Nam chưa nhiều và thiếu chuyên sâu. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ gia công cánh Turbine nén trong cơ cấu Turbocharger mô đun HX40W. Trong nghiên cứu này, việc thiết kế kỹ thuật được thực hiện trên phần mềm Geomagic và lập trình gia công được thực hiện trên phần mềm Matercam. Sử dụng bộ Postprocessor để xuất mã gia công phù hợp cho việc gia công trên máy phay CNC 5 trục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40185
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.